กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,732,095.505,914,541.00-3.2 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,732,096 5,914,541 -3.18 % 85,588 69,543 18.75 %