กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 135,083.0095,086.9029.6 %5.05,861.191,648.3271.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่139,655.3081,180.0041.9 %5.05,493.141,430.0574.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน37,890.6324,344.0035.8 %5.02,696.04875.6567.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น115,959.3760,979.0047.4 %5.03,559.98828.5076.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี123,813.5625,464.0079.4 %5.01,706.84524.8069.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,272.2945,039.0054.2 %5.02,814.31746.5073.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี56,170.8931,325.6044.2 %5.02,174.56372.1982.9 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี823,833.25944,000.00-14.6 %0.04,981.383,215.6935.4 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่95,024.9498,240.00-3.4 %0.04,140.14200.2595.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี157,074.73143,080.008.9 %4.03,880.581,458.3962.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี137,418.78160,067.00-16.5 %0.01,611.931,547.654.0 %2.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี159,958.80360,112.00-125.1 %0.02,092.832,850.30-36.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง147,777.28181,251.00-22.7 %0.02,756.961,239.8555.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี156,526.6654,581.0065.1 %5.02,716.35903.3766.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี158,506.84174,380.00-10.0 %0.02,761.861,261.0054.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี138,435.38208,309.00-50.5 %0.03,781.081,153.2969.5 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,277,592.101,725,500.00-35.1 %0.09,373.061,315.0586.0 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง43,460.0020,145.0053.6 %5.01,775.90312.9082.4 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน916,722.63839,931.008.4 %4.05,229.491,820.8065.2 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์191,374.73346,688.00-81.2 %0.01,684.851,476.5012.4 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,638.4825,353.004.8 %2.01,409.16548.5461.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา310,549.19500,652.00-61.2 %0.01,922.05596.1069.0 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา66,411.0960,000.009.7 %4.5420.31266.2536.7 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ312,589.94407,078.00-30.2 %0.04,209.32796.9781.1 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง110,675.88150,732.13-36.2 %0.0515.13626.05-21.5 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,825,536.00842,160.0670.2 %5.04,757.38882.7381.4 %5.0
รวม 8,762,952 7,605,678 13.21 % 84,326 28,898 65.73 %