กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,891.3630,375.00-104.0 %0.03,526.91746.7778.8 %5.0
รวม 14,891 30,375 0.00 % 3,527 747 0.00 %