กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 250,567.61188,719.0024.7 %5.011,442.295,294.4153.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,891.3630,375.00-104.0 %0.03,526.91746.7778.8 %5.0
รวม 265,459 219,094 17.47 % 14,969 6,041 59.64 %