สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ182,250.00225,646.05-23.8 %0.07,837.245,523.9729.5 %5.0
รวม 182,250 225,646 -23.81 % 7,837 5,524 29.52 %