สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง164,838.63124,520.0024.5 %5.06,414.61836.3787.0 %5.0
รวม 164,839 124,520 24.46 % 6,415 836 86.96 %