กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์653,640.131,059,000.00-62.0 %0.07,937.483,147.6660.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย0.0015,973.530.0 %0.00.00379.970.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต19,842.8710,031.8349.4 %5.01,021.86416.1859.3 %5.0
รวม 673,483 1,069,032 0.00 % 8,959 3,564 0.00 %