กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 244,293.73221,935.679.2 %4.57,018.062,111.0469.9 %5.0
รวม 244,294 221,936 9.15 % 7,018 2,111 69.92 %