กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 212,808.30169,000.0020.6 %5.07,881.023,010.6561.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ56,137.5747,000.0016.3 %5.0451.72408.919.5 %4.5
รวม 268,946 216,000 19.69 % 8,333 3,420 58.96 %