สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา211,761.52196,901.007.0 %3.58,987.865,149.5442.7 %5.0
รวม 211,762 196,901 7.02 % 8,988 5,150 42.71 %