สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา211,761.52190,585.0010.0 %5.08,987.865,149.5442.7 %5.0
รวม 211,762 190,585 10.00 % 8,988 5,150 42.71 %