สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม141,342.98113,915.0019.4 %5.05,404.701,306.9575.8 %5.0
รวม 141,343 113,915 19.41 % 5,405 1,307 75.82 %