กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 151,831.83138,586.008.7 %4.07,024.313,555.0749.4 %5.0
รวม 151,832 138,586 8.72 % 7,024 3,555 49.39 %