กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 153,117.20138,586.009.5 %4.57,118.113,555.0750.1 %5.0
รวม 153,117 138,586 9.49 % 7,118 3,555 50.06 %