สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 115,436.32126,750.00-9.8 %0.05,833.05923.5884.2 %5.0
รวม 115,436 126,750 -9.80 % 5,833 924 84.17 %