กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์178,026.4592,791.0047.9 %5.08,765.86664.3192.4 %5.0
สำนักกษาปณ์53,549.9044,280.0017.3 %5.014,197.121,131.6192.0 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,150.139,973.0010.6 %5.03,184.64422.7086.7 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,849.756,810.0037.2 %5.03,269.92917.7871.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,775.0911,000.0013.9 %5.06,279.11338.0694.6 %5.0
รวม 266,351 164,854 38.11 % 35,697 3,474 90.27 %