สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ352,529.69316,648.0010.2 %5.07,252.564,521.0737.7 %5.0
รวม 352,530 316,648 10.18 % 7,253 4,521 37.66 %