สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน133,572.08219,998.00-64.7 %0.06,849.222,056.8470.0 %5.0
รวม 133,572 219,998 -64.70 % 6,849 2,057 69.97 %