กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง271,956.50370,000.00-36.1 %0.010,175.99978.8690.4 %5.0
รวม 271,957 370,000 -36.05 % 10,176 979 90.38 %