กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 407,940.75933,400.00-128.8 %0.013,465.244,556.1066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89468.9793.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 220,583.5123,196.00-12.7 %0.05,185.51807.4384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 347,465.7843,012.009.4 %4.58,267.14778.4290.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,596.5612,182.003.3 %1.52,652.80163.0693.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1021,768.9040,368.00-85.4 %0.05,720.57454.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1123,157.0839,498.00-70.6 %0.02,864.19416.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,609.5724,319.00-55.8 %0.03,062.35298.0090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1317,013.5534,576.00-103.2 %0.02,981.16366.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,627.9926,000.00-77.7 %0.03,722.54368.0590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 18,003.0623,427.00-30.1 %0.04,065.62450.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,942.5210,585.0018.2 %5.02,691.71564.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1714,426.1814,964.00-3.7 %0.02,832.00450.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1818,042.8128,000.00-55.2 %0.03,292.47352.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1925,486.3546,958.40-84.2 %0.03,915.33640.0083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 224,971.1238,705.00-55.0 %0.03,829.70285.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2014,307.3816,597.00-16.0 %0.02,699.25374.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2121,676.1649,000.00-126.1 %0.04,563.701,026.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2218,599.5032,555.00-75.0 %0.05,581.70362.6293.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2328,658.4316,765.0041.5 %5.03,387.19633.4681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2446,431.9133,185.0028.5 %5.04,766.42548.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2523,608.3524,341.00-3.1 %0.04,317.41682.2584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,861.4213,251.0025.8 %5.04,699.21636.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2731,286.3629,789.004.8 %2.03,892.27570.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2835,666.8333,000.007.5 %3.54,283.87636.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2957,620.1424,459.0057.6 %5.02,520.12452.7782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 335,657.0330,000.0015.9 %5.010,622.69432.0595.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3022,703.8518,514.0018.5 %5.03,614.70467.3787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 420,242.0135,430.00-75.0 %0.04,101.04266.0093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 519,318.9132,191.00-66.6 %0.03,871.11275.5092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 623,478.6937,065.00-57.9 %0.03,461.08338.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 723,615.8222,609.004.3 %2.04,416.03528.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 831,151.6628,449.008.7 %4.05,100.64834.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 920,818.8819,000.008.7 %4.03,701.50642.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,837.003,976.0017.8 %5.0406.7766.5083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 29,067.917,060.0022.1 %5.0428.1042.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,377.824,630.0055.4 %5.0416.7067.7883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง7,324.812,953.0059.7 %5.0425.5138.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,416.525,553.0025.1 %5.0474.1176.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6049.4987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน8,208.513,954.0051.8 %5.0549.62114.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 17,079.883,450.0051.3 %5.0350.1481.3776.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,191.022,703.0056.3 %5.0400.7654.6886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย6,018.813,252.0046.0 %5.0463.1165.8785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,853.124,115.0029.7 %5.0389.3465.8883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,849.767,080.00-3.4 %0.0606.78109.2582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,553.766,174.0027.8 %5.0754.3076.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน10,034.626,346.0036.8 %5.0492.2365.8786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม8,017.461,902.0076.3 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,987.312,400.0065.7 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,790.558,282.00-6.3 %0.0433.02114.0073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,879.836,747.001.9 %0.5472.73114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,264.825,006.0020.1 %5.0394.03114.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,870.475,472.006.8 %3.0424.9586.6079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,451.955,726.0011.3 %5.0442.3742.9790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,827.222,260.0074.4 %5.0520.1446.2791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,649.313,618.4062.5 %5.0511.4276.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,461.281,163.0078.7 %5.0552.750.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,578.065,223.006.4 %3.0701.58106.2284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ9,292.831,736.0081.3 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,381.312,876.0054.9 %5.0416.3765.8884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0939.6687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,604.625,880.0022.7 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.5893.2370.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,416.583,501.0045.4 %5.0368.5085.6376.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,486.111,364.0075.1 %5.0359.4676.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี6,152.386,112.000.7 %0.5452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.970.000.0 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,298.144,449.0039.0 %5.0350.110.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,919.051,480.0069.9 %5.0311.861.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0947.5089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,280.168,096.00-53.3 %0.01,792.63142.5092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,545.543,059.0053.3 %5.0475.40132.7272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,261.127,574.008.3 %4.0537.72114.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนาไม่ครบ5,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ32.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,084.664,133.0032.1 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,581.473,649.0034.6 %5.0347.1035.0489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,500.894,345.0042.1 %5.0487.8258.9087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,865.603,180.0064.1 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,487.263,216.0050.4 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,028.214,678.0022.4 %5.0449.59152.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,850.674,173.0039.1 %5.0430.97114.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,416.738,485.009.9 %4.5256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,493,384 2,026,422 -35.69 % 177,568 24,701 86.09 %