สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ311,859.63253,000.0018.9 %5.08,722.094,014.8154.0 %5.0
รวม 311,860 253,000 18.87 % 8,722 4,015 53.97 %