สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ170,271.56100,302.0841.1 %5.05,626.691,414.9474.9 %5.0
รวม 170,272 100,302 41.09 % 5,627 1,415 74.85 %