กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต214,862.97383,000.00-78.3 %0.08,346.896,515.2321.9 %5.0
รวม 214,863 383,000 -78.25 % 8,347 6,515 21.94 %