กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต190,070.59383,000.00-101.5 %0.08,346.896,515.2321.9 %5.0
รวม 190,071 383,000 -101.50 % 8,347 6,515 21.94 %