สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ326,924.41654,000.00-100.0 %0.012,127.032,362.7580.5 %5.0
รวม 326,924 654,000 -100.05 % 12,127 2,363 80.52 %