กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 160,918.11242,000.00-50.4 %0.05,367.180.000.0 %0.0
รวม 160,918 242,000 -50.39 % 0 0 0.00 %