กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 160,918.11242,000.00-50.4 %0.05,367.181,125.0079.0 %5.0
รวม 160,918 242,000 -50.39 % 5,367 1,125 79.04 %