กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ133,941.8043,000.0067.9 %5.05,289.01479.0090.9 %5.0
รวม 133,942 43,000 67.90 % 5,289 479 90.94 %