กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา566,819.19410,000.0027.7 %5.05,454.721,538.7671.8 %5.0
รวม 566,819 410,000 27.67 % 5,455 1,539 71.79 %