กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว181,509.88116,831.0035.6 %5.06,486.526,964.04-7.4 %0.0
รวม 181,510 116,831 35.63 % 6,487 6,964 -7.36 %