กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว181,509.88116,831.0035.6 %5.06,486.520.000.0 %0.0
รวม 181,510 116,831 35.63 % 0 0 0.00 %