สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์139,996.38110,000.0021.4 %5.07,415.142,975.1659.9 %5.0
สป.พม. สสว 23,994.095,827.00-45.9 %0.0475.40477.61-0.5 %0.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,107.3512,420.0012.0 %5.04,392.701,416.3767.8 %5.0
รวม 158,098 128,247 18.88 % 12,283 4,869 60.36 %