กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ185,767.41165,000.0011.2 %5.08,331.263,438.5658.7 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,139.572,787.0075.0 %5.0847.14378.6455.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,239.242,179.7132.7 %5.0778.59709.858.8 %4.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,819.654,547.30-19.1 %0.08,159.36927.2088.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,095.011,295.0058.2 %5.0493.54440.4710.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,198.423,123.9625.6 %5.0859.33356.4558.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,326.881,309.0169.7 %5.01,188.41426.0264.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,894.784,794.00-23.1 %0.0803.16961.30-19.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,214.471,845.0042.6 %5.0710.38326.9254.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,162.964,987.00-57.7 %0.0341.10214.1937.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,245.582,384.4026.5 %5.0488.11438.4210.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,153.791,819.8042.3 %5.0568.49489.4513.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,800.112,176.0072.1 %5.0788.09527.7233.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,377.153,571.00-5.7 %0.0635.50724.41-14.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,970.803,705.00-24.7 %0.0659.00972.13-47.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,328.565,134.00-54.2 %0.0820.80581.3429.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,899.371,820.0053.3 %5.0868.02475.9545.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,277.312,750.9635.7 %5.0749.79297.3660.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,456.512,242.0035.1 %5.0757.64709.656.3 %3.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,314.174,245.64-28.1 %0.01,332.80305.4177.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,531.094,408.84-24.9 %0.0953.56673.4029.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,830.331,444.9548.9 %5.0467.71106.0577.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,094.472,130.0031.2 %5.0597.21273.3754.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,102.322,473.0020.3 %5.0433.85380.9512.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,015.84750.0075.1 %5.0906.15867.184.3 %2.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,615.302,556.0029.3 %5.0818.04496.2039.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,120.033,576.00-14.6 %0.0723.23452.5037.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,609.474,419.00-22.4 %0.0770.45408.5747.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,031.681,450.0052.2 %5.0517.48194.7562.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,636.323,787.00-4.1 %0.0790.91609.0023.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,760.804,565.0047.9 %5.0920.17779.6515.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,748.062,547.0032.0 %5.0667.76558.7016.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,193.92580.0086.2 %5.0586.57533.609.0 %4.5
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,992.494,027.00-0.9 %0.0820.33406.8550.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี5,075.974,006.0021.1 %5.0673.06583.3013.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,265.593,920.00-20.0 %0.0481.70975.83-102.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,320.442,500.0024.7 %5.01,140.49469.0158.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,286.223,694.00-12.4 %0.0727.95502.3031.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,028.171,349.00-31.2 %0.0769.16289.8562.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,001.49478.5052.2 %5.0505.56561.38-11.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์11,119.261,663.3185.0 %5.0837.220.9599.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,760.921,885.0031.7 %5.0521.09380.0027.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,718.021,935.0048.0 %5.01,127.14380.0066.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,242.975,165.96-59.3 %0.0612.30822.12-34.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,190.451,500.0064.2 %5.01,160.95475.0059.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,166.722,351.3825.7 %5.0813.71623.9523.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,412.975,906.197.9 %3.52,144.721,672.0022.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,962.996,551.3426.9 %5.03,088.12584.5181.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,327.221,579.0063.5 %5.01,110.421,494.79-34.6 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,412.094,812.50-9.1 %0.01,215.26720.8040.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,598.00882.0075.5 %5.0901.81475.4847.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,612.952,729.51-69.2 %0.0860.32657.2523.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,307.672,272.1131.3 %5.0587.11375.3636.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,549.433,888.73-9.6 %0.0914.13394.1456.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่79,977.172,339.0097.1 %5.030,754.25433.9698.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,715.161,500.0068.2 %5.01,825.51845.0053.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,273.203,245.770.8 %0.5355.70476.71-34.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,572.001,714.0052.0 %5.01,290.83661.2048.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,182.073,478.00-9.3 %0.0601.36499.1817.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี11,114.921,422.0087.2 %5.0644.71586.889.0 %4.5
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,944.106,635.0052.4 %5.01,915.71187.8890.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,275.9027,203.943.8 %1.51,502.94989.0434.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,621.0411,044.2424.5 %5.01,644.11610.6562.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,469.4216,928.00-9.4 %0.0876.50298.5265.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 18,273.228,345.2654.3 %5.03,353.12862.5074.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,021.6017,072.87-42.0 %0.01,913.76605.9168.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,251.686,076.1634.3 %5.02,597.33573.8377.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,919.6211,047.8534.7 %5.03,024.79543.9282.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,718.415,665.0069.7 %5.02,701.05715.2573.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,317.905,092.0038.8 %5.03,520.32445.9487.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,832.6113,489.9138.2 %5.01,432.17829.6342.1 %5.0
รวม 682,803 461,799 32.37 % 120,300 43,046 64.22 %