กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว98,650.9156,252.0043.0 %5.05,351.541,396.5273.9 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี61,968.0115,450.8075.1 %5.02,686.56634.0076.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,902.258,152.73-38.1 %0.02,851.941,076.2262.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน38,254.0917,616.7853.9 %5.02,781.85855.5269.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี15,620.7015,190.002.8 %1.0914.44273.2570.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ9,992.0110,703.80-7.1 %0.02,522.741,075.0357.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,110.059,419.10-16.1 %0.02,543.191,188.4753.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง57,982.5317,590.6069.7 %5.02,929.181,011.4365.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,710.3814,375.78-86.4 %0.02,405.88803.9466.6 %5.0
รวม 304,191 164,752 45.84 % 24,987 8,314 66.73 %