กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)299,917.00645,478.00-115.2 %0.017,429.867,974.3554.2 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด209,546.52323,971.00-54.6 %0.081,474.7747,633.3041.5 %5.0
รวม 509,464 969,449 -90.29 % 98,905 55,608 43.78 %