กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์94,726.6340,624.0057.1 %5.05,395.32830.6484.6 %5.0
รวม 94,727 40,624 57.11 % 5,395 831 84.60 %