กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง390,128.91415,689.00-6.6 %0.016,867.065,485.5767.5 %5.0
รวม 390,129 415,689 -6.55 % 16,867 5,486 67.48 %