กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน213,897.08228,462.00-6.8 %0.09,835.184,264.4056.6 %5.0
รวม 213,897 228,462 -6.81 % 9,835 4,264 56.64 %