กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร405,088.94315,216.7522.2 %5.014,994.180.000.0 %0.0
รวม 405,089 315,217 22.19 % 0 0 0.00 %