กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร405,088.94315,216.7522.2 %5.014,994.181,293.0491.4 %5.0
รวม 405,089 315,217 22.19 % 14,994 1,293 91.38 %