กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร147,021.6146,000.0068.7 %5.05,251.492,674.4249.1 %5.0
รวม 147,022 46,000 68.71 % 5,251 2,674 49.07 %