กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร659,504.81203,638.0069.1 %5.042,727.722,302.1194.6 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร2,005.283,163.00-57.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,567.511,072.0031.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3857.71610.0028.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 663,935 208,483 68.60 % 42,728 2,302 94.61 %