กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ116,251.4632,018.3072.5 %5.04,935.70695.2085.9 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี33,117.6312,840.0061.2 %5.02,235.82227.9089.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์25,331.946,267.2275.3 %5.02,545.28195.2292.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง31,237.548,130.0174.0 %5.02,851.52540.0581.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น12,383.261,512.0087.8 %5.02,420.92276.0788.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี18,747.190.000.0 %0.01,446.590.000.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา16,194.645,810.0064.1 %5.03,017.031,015.6066.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา12,051.048,953.3125.7 %5.01,650.72372.4077.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)56,413.447,248.0087.2 %5.03,946.56326.6691.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี46,749.5518,058.6661.4 %5.02,504.31651.1074.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต91,075.378,257.7290.9 %5.01,970.06463.9676.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 64,315.8119,119.0070.3 %5.03,962.24714.0482.0 %5.0
รวม 505,122 128,214 0.00 % 32,040 5,478 0.00 %