กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน142,096.4781,503.0042.6 %5.05,983.131,728.9171.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,636.348,202.00-211.1 %0.0923.03386.0358.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,800.2116,800.00-833.2 %0.01,532.17413.1973.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,033.442,675.00-158.8 %0.03,000.32818.9872.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,370.873,727.50-171.9 %0.01,813.66643.2064.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,687.262,362.00-40.0 %0.02,026.31884.3656.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,326.404,987.50-276.0 %0.02,264.16569.1474.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี996.071,664.00-67.1 %0.01,721.10367.6478.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,226.842,660.00-116.8 %0.01,594.22673.1157.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,968.151,149.0041.6 %5.01,857.481,019.0945.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,118.771,815.30-62.3 %0.01,095.96494.2954.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,103.712,780.00-151.9 %0.02,437.87390.9184.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,353.351,189.2012.1 %5.01,693.00455.3873.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,603.352,305.00-43.8 %0.02,533.56937.6263.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,539.952,512.7029.0 %5.03,179.89714.5077.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,132.051,149.00-1.5 %0.01,530.98641.7058.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด742.171,704.30-129.6 %0.01,157.0298.1791.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,438.792,041.00-41.9 %0.02,764.38833.0069.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,087.211,365.00-25.6 %0.01,047.95272.7174.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,189.571,620.00-36.2 %0.01,047.03475.9454.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม877.612,321.50-164.5 %0.01,614.59437.0072.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,654.764,067.00-145.8 %0.03,101.69602.3080.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,239.172,445.00-97.3 %0.02,162.06796.9863.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,466.503,911.00-166.7 %0.02,150.91770.7364.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,617.962,367.00-46.3 %0.0674.14238.8164.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,583.813,385.50-113.8 %0.01,474.69837.8343.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,157.077.4599.4 %5.02,319.02592.8674.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,068.612,339.00-118.9 %0.01,433.14548.2561.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,552.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,902.033,216.80-69.1 %0.01,183.45494.0558.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี928.141,664.80-79.4 %0.01,502.55894.6640.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,372.122,893.81-110.9 %0.0982.261,034.75-5.3 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,188.92810.0731.9 %5.01,291.81493.4861.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา988.122,543.70-157.4 %0.01,760.49625.5164.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,114.93784.4129.6 %5.01,980.89430.0778.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ2,762.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.79ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรไม่ครบ3,186.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ466.44ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,128.112,172.99-92.6 %0.02,250.86816.0563.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี978.403,102.50-217.1 %0.01,712.32317.2781.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,249.062,600.80-108.2 %0.02,432.23536.9777.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,091.312,359.39-116.2 %0.01,761.88476.5173.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,266.343,648.00-188.1 %0.0546.10347.1236.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม875.741,910.00-118.1 %0.01,580.90427.6772.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร836.705,928.00-608.5 %0.01,434.82784.1445.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,204.64962.0020.1 %5.02,431.65831.2165.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,048.451,296.50-23.7 %0.01,416.02297.1279.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,166.65857.8026.5 %5.01,471.99357.2075.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,214.082,040.00-68.0 %0.02,079.57333.4584.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,249.145.9599.5 %5.01,264.23388.5769.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองไม่ครบ3,366.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ615.40ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ5,286.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ407.17ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,462.162,977.60-103.6 %0.01,721.55549.0268.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,497.892,940.00-96.3 %0.02,426.96745.8769.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,525.463,470.40-127.5 %0.01,492.29539.2163.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย627.912,153.50-243.0 %0.02,302.86770.2266.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,152.041,233.50-7.1 %0.02,041.44505.4075.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครไม่ครบ1,971.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ883.88ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,169.243,250.00-178.0 %0.01,891.60325.9282.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,725.503,155.70-82.9 %0.01,109.55384.7565.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,647.014,568.00-177.4 %0.0834.72383.4854.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม911.93614.4032.6 %5.0469.12429.808.4 %4.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร7,236.703,685.0049.1 %5.0746.73395.2547.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว916.491,712.10-86.8 %0.01,839.35812.7255.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,588.322,444.00-53.9 %0.01,317.61612.2553.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,148.172,027.70-76.6 %0.0652.39301.2653.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,153.373,145.25-172.7 %0.01,766.25474.1473.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ894.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,461.974,933.80-237.5 %0.02,465.36765.2269.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,022.211,295.00-26.7 %0.01,947.11572.9470.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,515.523,370.08-122.4 %0.0772.37511.4833.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู730.29156.7778.5 %5.01,350.28517.5661.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,100.862,074.80-88.5 %0.0818.38579.5029.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ916.052,330.16-154.4 %0.01,230.93351.7271.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,775.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ678.58ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์550.383,404.00-518.5 %0.01,972.081,272.2035.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี902.282,026.80-124.6 %0.01,863.69595.0268.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,651.451,391.0015.8 %5.02,726.70805.4170.5 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,556.9015,772.77-246.1 %0.02,103.67819.9061.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,440.965,334.00-55.0 %0.02,768.87981.6264.5 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองไม่ครบ15,268.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,239.54ประเมินไม่ได้0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,371.017,451.00-214.3 %0.01,865.76776.8058.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,412.909,620.01-298.7 %0.02,453.27875.5564.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,847.953,778.001.8 %0.52,488.34327.2386.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,281.315,050.00-121.4 %0.01,242.12407.9267.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,039.319,400.00-86.5 %0.0735.11532.5127.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,775.088,509.00-206.6 %0.01,201.73428.0564.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,463.579,159.05-41.7 %0.01,092.48646.3540.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,818.805,860.54-21.6 %0.01,544.19653.3857.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,488.517,469.00-15.1 %0.03,240.59517.0484.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงไม่ครบ16,322.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,177.15ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,246.9211,758.00-4.5 %0.0856.06764.5310.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,620.306,164.00-33.4 %0.03,151.71957.5569.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,770.1711,633.161.2 %0.52,380.54781.0067.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,104.389,104.52-78.4 %0.01,293.421,142.4911.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,690.866,536.80-77.1 %0.01,538.25695.0054.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,281.1715,989.68-72.3 %0.02,481.73778.9068.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,999.1710,375.00-72.9 %0.0977.65364.2462.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,403.7316,044.19-90.9 %0.03,338.65856.2174.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,320.1416,787.92-36.3 %0.02,156.801,030.7052.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,689.9925,096.00-83.3 %0.01,162.68354.6069.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,470.968,047.005.0 %2.51,697.861,018.6040.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,687.7115,168.79-19.6 %0.02,616.041,158.9755.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,983.8333,515.84-109.7 %0.01,539.351,058.7031.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,458.1620,319.00-16.4 %0.01,107.59348.5968.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท16,527.3847,562.00-187.8 %0.01,096.50582.9946.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช11,205.6920,604.13-83.9 %0.01,366.401,211.5311.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,941.6911,210.93-477.4 %0.0651.06742.06-14.0 %0.0
รวม 450,431 635,532 -41.09 % 171,125 61,542 64.04 %