กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์132,589.95113,810.0014.2 %5.06,327.061,931.3169.5 %5.0
รวม 132,590 113,810 14.16 % 6,327 1,931 69.48 %