สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 182,873.23147,314.0019.4 %5.06,961.7816,077.14-130.9 %0.0
รวม 182,873 147,314 19.44 % 6,962 16,077 -130.93 %