กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า113,514.1374,000.0034.8 %5.07,315.096,615.009.6 %4.5
รวม 113,514 74,000 34.81 % 7,315 6,615 9.57 %