กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 562,089.81461,109.0018.0 %5.010,429.258,079.2122.5 %5.0
รวม 562,090 461,109 17.97 % 10,429 8,079 22.53 %