กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง498,246.34511,454.00-2.7 %0.016,254.2314,524.3010.6 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,511.5423,877.00-64.5 %0.04,310.473,239.5024.8 %5.0
รวม 512,758 535,331 -4.40 % 20,565 17,764 13.62 %