กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท272,306.13229,739.0015.6 %5.09,100.424,016.5455.9 %5.0
รวม 272,306 229,739 15.63 % 9,100 4,017 55.86 %