กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์341,771.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,345.821,129.3582.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย289,137.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,313.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,642.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.532.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย303,914.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,679.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักข่าว17,638.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,594.532,433.8056.5 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 11,940 3,563 0.00 %