กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ196,948.08169,580.7013.9 %5.07,033.695,548.8321.1 %5.0
รวม 196,948 169,581 13.90 % 7,034 5,549 21.11 %