กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 326,692.31171,454.0047.5 %5.013,321.4210,445.9821.6 %5.0
รวม 326,692 171,454 47.52 % 13,321 10,446 21.59 %