กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 118,993.34123,222.00-3.6 %0.05,995.642,257.2162.4 %5.0
รวม 118,993 123,222 -3.55 % 5,996 2,257 62.35 %