กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 126,493.08126,836.00-0.3 %0.06,133.21901.5885.3 %5.0
รวม 126,493 126,836 -0.27 % 6,133 902 85.30 %