กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 397,861.94308,623.0022.4 %5.05,567.281,034.1481.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,648.79752.0054.4 %5.067.9946.9830.9 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,683.50278.0083.5 %5.053.7247.7811.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,665.08771.0053.7 %5.082.930.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,672.09289.0082.7 %5.093.9114.8284.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,840.94776.0072.7 %5.065.9595.59-44.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,527.73367.0076.0 %5.062.1285.19-37.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,189.54622.0047.7 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,725.63925.0046.4 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,606.481.0099.9 %5.022.3220.488.2 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,695.40875.0048.4 %5.021.7630.00-37.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,727.424,983.00-82.7 %0.052.88140.06-164.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,248.84364.0088.8 %5.068.0681.92-20.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,647.54903.0045.2 %5.050.0963.26-26.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,894.72917.0051.6 %5.067.9742.3937.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,637.14262.0084.0 %5.034.6355.14-59.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,676.68263.3384.3 %5.0703.0064.3190.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,724.89392.0077.3 %5.051.5473.42-42.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,596.91496.0068.9 %5.043.2762.59-44.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,619.48963.0040.5 %5.053.7958.26-8.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,485.181.0099.9 %5.061.1474.10-21.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,737.506,313.00-130.6 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,022.871,372.0032.2 %5.053.0863.82-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,596.91690.0056.8 %5.055.7665.64-17.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,604.51876.0045.4 %5.069.28104.22-50.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,135.92648.0069.7 %5.058.2132.2144.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.6463.19-7.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,186.58186.0084.3 %5.041.8062.31-49.1 %0.0
รวม 445,660 333,908 25.08 % 7,690 2,486 67.68 %