สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน101,725.0846,544.1454.2 %5.05,223.35520.4390.0 %5.0
รวม 101,725 46,544 54.25 % 5,223 520 90.04 %